Gimnaziu » Clasa a-V-aMijloace externe de imbogatire a vocabularului

MIJLOACE EXTERNE DE ÎMBOGĂŢIRE  A VOCABULARULUI   Împrumuturile  de cuvinte s-au realizat şi se realizează tn permanenţă. Ele sunt determinate  de vecinătatea geografică a unor popoare, amestecul de populaţii, relaţiile economice,  politice ş...

Taguri: gimnaziu | gramatica | gramatica

Vocabularul: Schimbarea valorii gramaticale. Conversiunea cuvintelor

SCHIMBAREA VALORII GRAMATICALE sau  CONVERSIUNEA este un mijloc intern de îmbogăţire  a vocabularului care constă în formarea unui cuvânt nou prin trecerea de la o  parte de vorbire la alta.     1.     Substantivul îşi poa...

Taguri: gimnaziu | gramatica | gramatica

Compunerea: compunerea vocabularului roman

COMPUNEREA este mijlocul intern de îmbogăţire a vocabularului  care constă în unirea ori alăturarea a două sau mai multe cuvinte de acelaşi  fel sau diferite din punct de vedere morfologic pentru a forma o unitate  lexicală nouă.   Compunerea se poat...

Taguri: gimnaziu | gramatica | gramatica


Derivarea cuvintelor: derivarea cu prefixe, derivarea cu sufixe, derivarea parasintetica

DERIVAREA     1. Derivarea cu prefixe   Prefixele sunt  sunetele sau grupul de sunete adăugate înaintea rădăcinii pentru a forma un  cuvânt nou: stră bun, ne cinstite, in capabil, îm păduri, în noda, dez aproba,  re aşeza Clasificare: ...

Taguri: gimnaziu | gramatica | gramatica

Clasificarea cuvintelor dupa forma si sens

CLASIFICAREA CUVINTELOR DUP  FORMĂ ŞI SENS   Relaţii semantice (de sens)  între cuvinte: 1. SINONIMELE 2. ANTONIMELE 3. OMONIMELE 4. PARONIMELE 5. PLEONASMUL 6. CACOFONIA   ...

Taguri: gimnaziu | gramatica | gramatica

CACOFONIA: Definitie si exemple

6. CACOFONIA este sonoritatea supărătoare a unor silabe alăturate, de multe  ori cu tentă vulgară. Utilizarea virgulei între cele două silabe nu este  eficientă, aşadar nu este recomandabilă, pentru că sunetele respective rămân  alăturate în continua...

Taguri: gimnaziu | gramatica | gramatica

PLEONASMUL: Definitie si exemple

5. PLEONASMUL este o greşeală de exprimare, care constă în folosirea alăturată  a unor cuvinte sau a unor construcţii cu acelaşi înţeles:    a aduce aportul                &nb...

Taguri: gimnaziu | gramatica | gramatica

PARONIMELE: Definitie si mic dictionar de paronime

4. PARONIMELE sunt cuvinte cu form ă aproape identic ă (uneori diferă un singur  sunet) şi cu sensuri diferite.    Pronumele este o parte de vorbire. Fiecare om are un nume şi  un prenume. Complementul este de mai multe feluri. Ei i-am făcut un complimen...

Taguri: gimnaziu | gramatica | gramatica

OMONIMELE: Definitie si mic dictionar de omonime

3. OMONIMELE sunt cuvinte cu form ă identică şi acelaşi corp  fonetic, dar cu înţeles total diferit:   Barca pluteşte pe lac.   Am dat cu lac pe unghii.   Eu am o rochie nou ă.   El a luat nota nou ă la  istorie.   îrinâ  poartă...

Taguri: gimnaziu | gramatica | gramatica

ANTONIMELE: Definitie si mic dictionar de antonime

2. ANTONIMELE sunt cuvinte cu form ă diferită şi cu înţeles  opus:     mare # mic; înalt # scund; bun # rău;  sus # jos etc.    •  Antonimia se poate realiza şi cu ajutorul prefixelor (prefixe antonimice,  negative sau privat...

Taguri: gimnaziu | gramatica | gramatica
Pagina: « 1 2 3 4 »