Basmul: Specia literara basmul cultSPECIA LITERARĂ- BASMUL (CULT)

G. Calinescu,în  Estetica basmului  a spus:
”Basmul este […]o oglindire a vietţii în moduri fabuloase." .
„Basmul e un gen vast, depdăşind cu mult romanul, fiind mitologie, etică, ştiinţă, observaţie moraă etc. Caracteristica lui este că eroii nu sunt numai oameni, ci şi anume fiinţe himerice, animale. […] Când dintr-o naraţiune lipsesc aceşti eroi himerici, n-avem de a face cu un basm."
Caracteristicile basmului:
-   Basmul a apărut în epica populară, ulterior pătrunzând şi în literatura cultă (în secolul al XlX-lea, în perioada de afirmare a esteticii romantice).
-   Specie a epicii (culte), naraţiune amplă, implicând supranaturalul/ fabulosul. Personajele (oameni, dar şi fiinţe himerice) sunt purtătoare ale unor valori simbolice: binele şi răul în diversele lor ipostaze. Conflictul dintre bine şi rău se încheie, de obicei, prin victoria forţelor binelui.
-   Eroul (protagonistul) este ajutat de fiinţe supranaturale, animale fabuloase sau obiecte magice şi se confruntă cu un adversar (antagonistul).
-   Eroul poate avea trăsături omeneşti, dar şi puteri supranaturale (de exemplu, capacitatea de a se metamorfoza).
-   Clasificarea/ funcţiile personajelor, prin raportare la erou (în basmul popular): răufăcători (produc o daună care trebuie corectată de erou), donatori/ furnizori (personaje întâlnite întâmplător de erou, care îi dăruiesc un obiect miraculos ce-l va ajuta la nevoie), ajutoare (se pun la dispoziţia eroului care duce la bun sfâşit o sarcină, cu sprijinul lor).
-   Parcurgerea drumului maturizării de către erou presupune un lanţ de acţiuni convenţionale/ momentele subiectului: expoziţiunea (situaţia iniţială de echilibru), intriga (evenimentul care dereglează echilibrul iniţial), desfăşurarea acţiuni -acţiunea de restabilire a echilibrului (călătoria eroului, apariţia donatorilor şi a ajutoarelor, trecerea probelor), deznodământul (refacerea echilibrului, răsplata eroului şi pedepsirea răufăcătorului).
În basmul cult, autorul preia tiparul narativ al basmului popular, dar reorganizează elementele stereotipe conform viziunii sale artistice şi propriului său stil. Basmul cult imită relaţia de comunicare de tip oral din basmul popular, ceea ce conferă oralitate stilului.

Particularităţile basmului cult:
-    clişee compoziţionale: formule tipice (inţiale, mediane, finale);
-    motive narative diverse: călatoria, lupta, victoria eroului, probele depăşite, demascarea şi pedepsirea răufăcătorului, căsătoria şi răsplata eroului etc.;
-    specificul reperelor temporale (timpul fabulos, mitic, illo tempore) şi spaţiale (tărâmul acesta şi tărâmul celălalt) - sunt vagi, imaginare, redate la modul general;
-    stil elaborat, imbinarea naraţiunii cu dialogul şi cu descrierea;
-    cifre magice, simbolice;
-    obiecte miraculoase;
-    întrepătrunderea planurilor real-fabulos; fabulosul este tratat în mod realist;
-    convenţia basmului (acceptată de cititor): acceptarea de la inceput a supranaturalului ca explicaţie a întâmplărilor incredibile.
-    
CATEGORII ESTETICE ale basmului:
Miraculosul - spre deosebire de categoria estetică a fantasticului, care presupune faptul ca personajul şi cititorul, aflaţi în faţa unui fenomen necunoscut, ezită între a-i da o explicaţie naturală sau supranaturală, ceea ce determină un sentiment de spaimă sau de nelinişte, miraculosul presupune acceptarea de la inceput a supranaturalului, care nu suscită nici o surpriză, iar efectul asupra cititorului este delectarea, relaxarea. Basmele reprezintă categoria miraculosului (Michel Jarrety, Lexique des termes litteraires, Librairie Generate Francaise, 2001).
„În cadrul miraculosului elementele supranaturale nu provoacă vreo reacţie particulară nici personajelor, nici cititorului. Nu atitudinea faţă de evenimentele relatate este caracteristică miraculosului ci însăşi natura acestor evenimente. [...]
Evenimentele nu provoacă mirarea, [...] Elemental distinctiv al bas-mului îl constituie o anume scriitură şi nu statutul supranaturalului." (Tzvetan Teodorov)
Fabulosul - categorie a fantasticului care desemnează personaje sau fapte imaginare, incredibile, de domeniul fanteziei, al supranaturalului, fără corespondent în lumea reala.

Titluri asemanatoare