Compunerea: compunerea cuvintelorCompunere
  Este mijlocul intern de îmbogăţire a vocabularului „prin care două sau mai multe cuvinte (de obicei în calitate de unităţi lexicale distincte) se unesc şi dau naştere unui cuvânt nou" (Theodor Hristea, Sinteze de limba română, ed. cit., p. 95).

Compunerea se realizează prin:
  1.      alăturare (parataxă): de la, Radu Ionescu;
  2.      contopire: cumsecade, despre;
  3.      abreviere:
  - iniţiale: C.F.R.;C.E.C.
  - iniţiale şi cuvinte: F.C. Corvinul ASIROM, ROMPRES MODAROM TAROM

Atenţie la scrierea cuvintelor compuse! •     

Se scriu într-un cuvânt:
  -  cuvinte compuse dintr-un substantiv precedat de un adjectiv propriu-zis sau de un numeral: bunăstare, bunăvoinţă, dreptunghi, lungmetraj, scurtcircuit;
- cuvinte   compuse   din   substantiv   +   prepoziţie untdelemn;
-    cuvinte compuse din prepoziţie + substantiv sau verb la supin: demâncare, fărădelege, deînmulţit;
- adjective formate din cuvinte întregi existente şi independente în limbă: binecuvântat, clarvăzător, binefăcător, atotştiutor;
- numerale compuse: unsprezece, douăzeci, tustrei, câteşpatru, dintâi;
- verbe compuse cu adverbul bine şi verbe în componenţa cărora intră elemente de compunere care nu există şi independent în limbă: a binecuvânta, a binevoi;
- verbe la modurile participiu şi gerunziu forma negativă, cu mai: nemaivăzut, nemaiauzit, nemaivăzănd, nemaiauzind;
-adverbe de tipul: deasupra, deplin, desigur, dinăuntru, deseori, degrabă, oricând, nicicând, niciunde;
  -   prepoziţii compuse: dinspre, despre;
  -    conjuncţii compuse: aşadar, întrucât, precum, vasăzică;
  -   unele interjecţii: iacătă.

Se scriu cu cratimă:
  -substantive compuse din două substantive cu formă de nominativ-acuzativ, primul termen schimbându-şi forma: câine-lup (câini-lup);redactor-şef (redactorului-şef);
Atenţie! În cazul altor compuse se modifică al doilea termen: nord-vest (nord-vestul).

- substantive compuse dintr-un substantiv precedat/urmat de un adjectiv: bună-credinţă, rea-voinţă, argint-viu.
  Atenţie!   La asemenea tip de compuse, se modifică primul termen: buna-credinţă, reaua-voinţa, argintului-viu.

- substantive de tipul: prim-ministru (prim-ministrului);

- substantive compuse dintr-un substantiv şi un substantiv cu formă   de genitiv: floarea-soarelui (florii-soarelui);

- nume geografice ori teritorial-administrative: Bistriţa-Năsăud, Caraş-Severin, Leheni-Gară;

- anumite nume de familie sau nume de persoane compuse: Ana-  Maria, Ionescu-Tismana etc;

- nume de personaje istorice şi literare: Ali-Baba, Aleodor-împărat,   Baba-Cloanţa, Păunaşul-Codrilor, Zăna-Zorilor;

 -      adjective de genul: albastru-azuriu, instructiv-educativ, literar-tnuzi cal, austro-ungar, nord-american, sud-american, aşa-zis, drepu credincios, liber-cugetător, nou-născut, propriu-zis;

-      adverbe: astă-vară, astă-noapte.Taguri: liceu , cls-IX-a , comunicare , lexic , compunere , clasa a-IX-a

Titluri asemanatoare