PARONIMELE: Definitie si mic dictionar de paronime4. PARONIMELE sunt cuvinte cu formă aproape identică (uneori diferă un singur  sunet) şi cu sensuri diferite.

   Pronumele este o parte de vorbire. Fiecare om are un nume şi  un prenume. Complementul este de mai multe feluri. Ei i-am făcut un compliment.


  Atenţie!
  * Criteriul după  care o pereche de cuvinte e considerată pereche paronimică este cel al  atracţiei (confuzie paronimică). Vorbitorul foloseşte cuvântul uzual în locul  celui mai puţin cunoscut, evidenţiindu-şi în felul acesta gradul de incultură.

  conflicte familiare în loc de conflicte familiale
(familiar = intim, apropiat; familial = legat de familie)  
 localitatea    originală   în   loc   de   localitatea originară                             
(original = deosebit, aparte; originar —  de origine)


Mic dicţionar de paronime


abilitate (pricepere) - agilitate (sprinteneală,  supleţe);  
apropiere (acţiunea de a se apropia) - apropriere (acţiunea  de a însuşi un lucru străin)    arbitrai (hotărât  de arbitru) - arbitrar (după bunul plac);
carbonier (care se  referă la cărbune) - carbonifer (ramură   industrială care se ocupă cu  extracţia şi prelucrarea cărbunelui);
complement (parte  de   propoziţie)  - compliment (laudă, măgulire);
eferenţă (respect, consideraţie) - diferenţă (deosebire);
dependenţă (a fi dependent de ceva) - dependinţă (încăpere auxiliară: baie, bucătărie, cămară);
emigraţie (expatriere)  - imigraţie (a se stabili într-o ţară străină);
eminent (remarcabil, excepţional) - iminent (care nu poate fi  oprit);
(a) enerva (a înfuria, a indispune) - (a) inerva (în biologie, despre terminaţiile  unui organ sau ale unui ţesut);
familial (privitor la familie, destinat  familiei) - familiar (intim, apropiat, cunoscut); glacial (de gheaţă, rece) - glaciar (eră glaciară);
(a)  investi - (a face o investiţie financiară) - (a) învesti (a acorda unei persoane un drept, o funcţie,  o demnitate);
libret (arie muzicală) - livret (legitimaţie  militară);
literal (cuvânt cu cuvânt, textual) - literar (referitor  la literatură);
oral (transmis prin viu grai, verbal) - orar (program pe ore);
ordinal (care indică ordinea unor obiecte) - ordinar (obişnuit, vulgar);  
original (neobişnuit, propriu unei persoane) - originar (privitor   la origine, obârşie); petrolier (referitor la petrol, navă pentru transportul petrolului)   - petrolifer (bogat în  petrol, zăcăminte);
temporal (care indică timpul) - temporar (de  scurtă durată, momentan).
Taguri: gimnaziu , gramatica , clasa a-V-a

Titluri asemanatoare