Parantezele rotunde() sau parantezele drepte [ ] (punctuatia)9. PARANTEZELE ROTUNDE ( ) sau DREPTE [ ]
  - arată un adaos în interiorul unei propoziţii sau  al unei fraze.

a) Parantezele rotunde cuprind o explicaţie, o precizare ori un  amănunt, care îmbogăţesc înţelesul propoziţiei sau al frazei, având aceeaşi  funcţiune ca linia de pauză sau virgula, când acestea cuprind comunicări care  explică sau întregesc sensul.  

*Parantezele închid fie un cuvânt, fie o  propoziţie sau o frază:
  •  explică un alt cuvânt sau sensul unei propoziţii
  Domnul   Trandafir  a  fost   un  învăţător   (dascăl) iubit  de elevi.
  Lui Mihai toţi îi spun Pescarul.  (Numele   este o poreclă pentru că pasiunea lui  este   pescuitul).

•  exprimă atitudinea vorbitorului faţă de cele  spuse înainte
  Elena (ce fată!) este foarte frumoasă.

•  în piesele de teatru se dau între paranteze indicaţiile scenice
  Ipingescu (către  Spiridon, bătând uşor din picior): Urgent!

b) Parantezele drepte se folosesc cu scopul de a închide  un adaos făcut de noi într-un text citat. Ele ajută la separarea spuselor  noastre de ale altuia, ori de câte ori este nevoie să intervenim cu o lămurire:
  [Oltul] va continua să crească şi printre brazi, fără ca în acest  timp totuşi vreun afluent să i se ivească pe maluri.
 - Geo Bogza - "Cartea  Oltului"
Taguri: gramatica , cls-V-a , gimnaziu , clasa a-V-a

Titluri asemanatoare