Punctele de suspensie (punctuatia)10. PUNCTELE DE SUSPENSIE (...) arată o pauză mare în cursul vorbirii. Spre deosebire de punct, punctele de suspensie nu marchează sfârşitul unei propoziţii sau al unei fraze, ci indică, în general, o întrerupere a şirului vorbirii.

Comunicarea care este aşezată înaintea punctelor de suspensie are o intonaţie descendentă atunci când pauza este neintenţionată şi o intonaţie ascendentă atunci când pauza este intenţionată.

*Principala funcţie a punctelor de suspensie este aceea de a arăta o întrerupere a vorbirii, care poate avea loc în orice parte a propoziţiei sau frazei:
Într-o zi ... zăresc un străin cu o haină jerpelită şi cu picioarele goale.

*Punctele de suspensie se notează:
între propoziţii coordonate:
Se uită fata ... clipeşte din ochi ... îşi duce mâna la frunte ... zâmbeşte ...


• despart cuvintele sau propoziţiile explicative de restul frazei:
Câteodată ... prea rar ... am poftă de învăţat.

când măreşte efectul urmărit de vorbitor:
. Plec ... în excursie ... la ... Paris!

când marchează vorbirea incoerentă:
Ce este gramatica română, este ... ce este, este ... este ... arată ... nu arată ...

• în cadrul citatelor, punctele de suspensie marchează lipsa unor propoziţii sau a unor fraze:
Pe-un picior (...) / Pe-o gură (...) -"Mioriţa"

• după titluri de poezii, atunci când acestea reiau primul vers sau o parte din el:
"Peste vârfuri ...", "O, mamă ..." -M.Eminescu

• atunci când exprimă atitudini, stări, ilustrând mirarea, surprinderea faţă de cele auzite, fiind însoţite uneori de semnul întrebării sau al exclamării:
- M-am întâlnit cu George la Paris!...
- !! ...

pot ţine locul unui predicat, atunci când acesta lipseşte:
Ei, copile, de pe unde? ... Ce ... interese?

 


Taguri: gimnaziu , gramatica , cls-V-a , clasa a-V-a

Titluri asemanatoare


Poezii