Vocabularul: Schimbarea valorii gramaticale. Conversiunea cuvintelorSCHIMBAREA VALORII GRAMATICALE sau  CONVERSIUNEA este un mijloc intern de îmbogăţire  a vocabularului care constă în formarea unui cuvânt nou prin trecerea de la o  parte de vorbire la alta.


    1.     Substantivul îşi poate schimba valoarea  morfologică în:
    a) adverb: -
    Toamna aceasta  a fost ploioasă.  - substantiv
 Toamna se coc fructele. - adverb

    b) adjectiv:
"Zoe, fii bărbată!"

  2.      Adjectivul    îşi    poate     schimba    valoarea   morfologică în:
  a)    substantiv - prin articulare  cu articol hotărât,   nehotărât sau demonstrativ:
  Frumosuldin  natură  este impresionant.   - substantiv
  El este un binevoitor. - substantiv
Cel harnic învaţă zilnic. - substantiv

  b)   adverb - când  determină un verb (nu un verb copulativ personal):
  El scrie frumos. - adverb
Este frumos să-i  ajuţi pe ceilalţi. - adverb

3. Pronumele personal îşi poate  schimba valoarea morfologică în:
  a) substantiv - pronumele personal de  persoana I, singular, în nominativ poate deveni  substantiv prin articulare cu articol hotărât:
  Fiecare îşi are eul său. – substantiv
  b) pronume reflexive - pronumele  personal de persoanele I şi  a Ii-a, singular şi plural la dativ şi acuzativ, forme neaccentuate:
  Ea ceartă. - pronume personal
Eu duc. - pronume reflexiv

  4.   Unele   pronume    nehotărâte,    negative   sau reflexive pot  deveni prin articulare substantive:
  Este la mijloc un ceva.
  El a ajuns un nimic, (un nimeni)
  Şi-a  zis în sinea lui.

  5.        Pronumele      posesive,      demonstrative, nehotărâte,  interogative, relative, negative şi de întărire
  îşi    schimbă     valoarea    morfologică    în    adjective pronominale:

  Cărţile mele sunt acolo. - adj.pron.posesiv
Poeziile acestea sunt interesante. - adj.pron. demonstrativ
 Fiecare copil  învaţă  zilnic. - adj.pron. nehotărât 
 Ce, poezie  reciţi? - adj.pron.interogativ
 Spune-mi / ce poezie reciţi. - adj.pron.relativ
 Niciun elev nu lipseşte astăzi.   - adj. pron. negativ
 El însuşi a  scris această poezie.   - adj. pron. de întărire


  6.      Numeralul    îşi    poate     schimba    valoarea morfologică în substantiv, prin articulare:
  Am luat un zece la istorie. Treiul n-a fost trecut în catalog.

  7. Verbul îşi poate schimba valoarea  morfologică în:
  a)   substantiv Mersul pe jos  este sănătos.
  b)   adjectiv - din participiu şi  gerunziu acordat; Poezia recitată era foarte lungă. Se vedeau  coşurile fumegânde.
  c)   adverb - din participiu;  Vorbeşte răstit.

  8. Adverbul poate deveni:
  a) substantiv - prin articulare sau alăturarea unui adjectiv Binele făcut aduce alt bine.
  b) prepoziţie cu  regim de genitiv El priveşte înainte. - adverb Am sosit la şcoală înaintea colegilor mei.   - prepoziţie
  c)   adjectiv Tata era un bărbat bine.

  9. Unele interjecţii pot deveni substantive: Are un of. I-am ascultat oful.

 


Taguri: gimnaziu , gramatica , clasa a-V-a

Titluri asemanatoare