Imn vieţii de Elena Liliana PopescuNe-atrage veşnic Marea
din marea Neuitării
Ne-atrage Depărtarea
din depărtarea Zării Ne-atrage veşnic Cerul
din cerul Amintirii
Ne-atrage Efemerul
din efemerul Firii Ne-atrage Nenăscutul
din tot ce e născut
sau Nerecunoscutul
din ce e cunoscut În tine e Poetul
În tine Poezia
În tine e Profetul
În tine Profeţia În tine e Rostirea
În tine Nerostitul
În tine e Gândirea
În tine Negânditul În tine Căutarea
În tine Nepătrunsul
În tine Întrebarea
În tine e Răspunsul Nimic în neschimbare
Nimic nestătător
Nimic în neaflare
Nimic neştiutor Ascunsă-i Amintirea
în ce-i necunoscut
Ascunsă-i Nemurirea
în ceea ce-i pierdut Găseşte Adevărul
în ceea ce-i uitat
Doar El, Cunoscătorul
a tot ce e creat.


Alte poezii de Elena Liliana Popescu