Un singur cânt de Elena Liliana PopescuO singură petală
Îmbracă Universul
O singură vestală
Înaripează versul O singură chemare
Încearcă pelerinul
O singură-ntâmplare
Întâmpină destinul O singură privire
Scrutează necuprinsul
O singură-amintire
Păstrează neînvinsul O singură-nviere
Salvează omenirea
O singură avere
Nu-mpovărează firea O singură esenţă
În toate vieţuieşte
O singură absenţă
Făptura întregeşte O singură cărare
Te duce înspre tine
O singură-ntrebare
Răspunsul viu conţine Un singur gând
E poarta descătuşării tale
Un singur cânt
Înalţă tot ce-ntâlneşti în cale.


Alte poezii de Elena Liliana Popescu