Noiembrie de George ToparceanuPlouă stupid...
Cerul îşi scutură
Ca dintr-o ciutură
Frigul lichid. Cârduri de ciori -
Neagră pecingine,
Flori de funingine
Zboară sub nori... Plouă perfid.
Şi-n doză minimă
Picură-n inimă
Neant acid. Plouă de sus...
Toamna ironică
Îmi scrie-o cronică
Cât un Larousse. (O Halim?, -
Pentru că nu cere
Nici introducere,
Nici "va urma"...) Plouă placid:
A...e...i...o...u...ă...
Dacă continuă,
Mă sinucid!


Alte poezii de George Toparceanu