Legenda lăcrimioarei de Vasile AlecsandriI În rai nici o minune plăcută nu lipsea.
Văzduhul lin, răcoare, a crini amirosea, Căci albele potire în veci tot înflorite
Scoteau din a lor sânuri arome nesfârşite. Lumina era moale şi-ndemnătoare şopţii.
Nici noaptea urma zilei, nici ziua urma nopţii. Prin arbori cântau păsări, prin aer zburau îngeri,
Şi nu găseau răsunet în el a lumii plângeri; Căci scris era pe ceruri, pe frunze şi pe unde:
"Nici umbra de durere aice nu pătrunde". Pe maluri verzi, frumoase, de râuri limpezite,
Stau sufletele blânde, iubinde, fericite, Gustând în liniştire cerească veselie
Ce-n fiecare clipă cuprinde-o vecinicie. Dulce-adăpost de pace, grădină-ncântătoare...
Avea orice minune, dar îi lipsea o floare. II Şi iată că soseşte un oaspe de pe lume,
Un suflet alb şi tânăr pe-un nor de dulci parfume; Iar sufletele toate îi ies lui înainte,
Primindu-1 cu zâmbire, cu gingaşe cuvinte, Şi-i zic: "În raiul nostru bine-ai sosit, copile!
Curând plecaşi din viaţă! Nu plângi a tale zile?" "Nu, căci am dat o clipă de viaţă trecătoare
Pe alta mai ferice şi-n veci nepieritoare." "Şi nu ţi-e dor acuma de lumea pământească?"
"Nu, căci mai mult îmi place întinderea cerească." "Cum? Nu laşi nici o jale pe urma ta duioasă?"
"Ah! las o mamă scumpă, o mamă drăgăstoasă
Şi vecinic după dânsa voi plânge cu durere!" Zicând, copilul plânge, lipsit de mângâiere,
Şi lacrimile-i calde se schimbă-n lăcrimioare. De-atunci nu mai e lipsă în rai de nici o floare!


Alte poezii de Vasile Alecsandri