Reguli de despartire a cuvintelor in silabeREGULILE DESPĂRŢIRII CUVINTELOR ÎN  SILABE

  1. O CONSOANĂ ÎNTRE DOUĂ VOCALE trece  în silaba următoare;
  ma-să; pă-du-re; u-ti-li-za-re; Această regulă  se aplică şi în următoarele situaţii:
 

a) dacă înaintea consoanei sau după ea se află un  diftong sau un triftong, la despărţirea în silabe consoana trece în silaba  următoare:
  pâi-ne; stro-pea-lă; cre-ioa-ne;

b) litera x este considerată  ca o singură consoană şi trece în silaba următoare atunci când se află între  două vocale:
  a-xă; e-xa-men; e-xer-ci-ţiu;

c)   atunci când  între cele două vocale se află literele ce, ci, ge, gi, che, chi, ghe, ghi, care  redau o singură consoană, acestea trec în silaba următoare:
  ve-che; în-ger;  ve-he; un-gher;

2. DOUĂ CONSOANE ÎNTRE DOUĂ VOCALE
  la despărţirea în silabe se despart şi ele, prima  consoană trece în silaba dinainte, iar a doua consoană la silaba următoare:  ar-tă; ac-tiv; tic-sit; mun-te; un-ghi-e;

Excepţie:
  Dacă în grupul de două consoane, a doua este l  sau r, iar prima este b,c,d,f,g,h,p,t,v, despărţirea în silabe se face înaintea  întregului grup, adică cele două consoane fac parte   din aceeaşi silabă:
  o-braz: o-blu: co-dru: a-flu-ent; a-fri-can:
  a-gra-fa;    pe-hli-van:   su-ple-ţe:   pa-tru:
co-vrig: e-vla-vi-e:

3. TREI SAU MAI  MULTE CONSOANE ÎNTRE  DOUĂ VOCALE, la despărţirea în silabe prima consoană se duce la silaba  dinainte, iar celelalte două trec la silaba următoare.
  as-tru; mon-stru; con-struc-tor;
  Excepţie:
  In cazul grupurilor de consoane lpt, mpt,  nct, ncţ,  ncş, ndv, rct, rtf, stm, despărţirea se face după a doua consoană din grup:
  sculp-tu-ră; somp-tu-os; linc-şii;  punc-taj;   func-ţi-e; arc-tic; jert-fa; ast-ma-tic; sand-viş; 

4. DOUĂ VOCALE ÎN HIAT se despart între ele, făcând parte din silabe diferite:
  a-er; a-le-e; po-e-zi-e

Atenţie!
  ■când o vocală este urmată de un diftong sau de un triftong despărţirea  se face înaintea diftongului sau a   triftongului:
  plo-; le-oai-că;
  dif.        trif.
  fra-ier; su-iau; du-ios;
  dif.          trif.          dif.
  poa-ie; stea-ua;
  dif. dif.     dif. dif.
Taguri: grgramatica , cls-V-a , gimnaziu , clasa a-V-a

Titluri asemanatoare