GimnaziuANTONIMELE: Definitie si mic dictionar de antonime

2. ANTONIMELE sunt cuvinte cu form ă diferită şi cu înţeles  opus:     mare # mic; înalt # scund; bun # rău;  sus # jos etc.    •  Antonimia se poate realiza şi cu ajutorul prefixelor (prefixe antonimice,  negative sau privat...

Taguri: gimnaziu | gramatica | gramatica

Apostroful si accentul cuvintelor

APOSTROFUL (')     Apostroful este  semnul grafic care marchează căderea accidentală a unor sunete de la  începutul, de la mijlocul sau de la sfârşitul unui cuvânt:     'nea ţa!; sal'tare!;  deodat'apare; 'trăiţi!   ...

Taguri: gramatica | cls-V-a | gimnaziu | gramatica

CACOFONIA: Definitie si exemple

6. CACOFONIA este sonoritatea supărătoare a unor silabe alăturate, de multe  ori cu tentă vulgară. Utilizarea virgulei între cele două silabe nu este  eficientă, aşadar nu este recomandabilă, pentru că sunetele respective rămân  alăturate în continua...

Taguri: gimnaziu | gramatica | gramatica

Clasificarea cuvintelor dupa forma si sens

CLASIFICAREA CUVINTELOR DUP  FORMĂ ŞI SENS   Relaţii semantice (de sens)  între cuvinte: 1. SINONIMELE 2. ANTONIMELE 3. OMONIMELE 4. PARONIMELE 5. PLEONASMUL 6. CACOFONIA   ...

Taguri: gimnaziu | gramatica | gramatica

Compunerea: compunerea vocabularului roman

COMPUNEREA este mijlocul intern de îmbogăţire a vocabularului  care constă în unirea ori alăturarea a două sau mai multe cuvinte de acelaşi  fel sau diferite din punct de vedere morfologic pentru a forma o unitate  lexicală nouă.   Compunerea se poat...

Taguri: gimnaziu | gramatica | gramatica

Cratima: Liniuta de unire sau liniuta de despartire (punctuatia)

11. CRATIMA (LINIU ŢA  DE UNIRE sau DE DESPĂRŢIRE) - este un semn de punctuaţie care se  foloseşte: a) în repetiţii, când cuvântul  repetat formează o unitate:     G ânduri - gânduri treceau  prin mintea lui. La început nu vedea nim...

Taguri: gimnaziu | gramatica | cls-V-a | cratima | gramatica

Cuvantul: Sensul cuvintelor in context. Sensul propriu si sensul figurat

CUV ÂNTUL  SENSUL CUVINTELOR ÎN CONTEXT   Unitatea de bază a vocabularului este cuvântul care are:   - o form ă - totalitatea sunetelor sau  literelor din care este alcătuit;   - unul sau mai multe sensuri.     Sensul unui cuvânt este dat...

Taguri: gimnaziu | gramatica | gramatica

Derivarea cuvintelor: derivarea cu prefixe, derivarea cu sufixe, derivarea parasintetica

DERIVAREA     1. Derivarea cu prefixe   Prefixele sunt  sunetele sau grupul de sunete adăugate înaintea rădăcinii pentru a forma un  cuvânt nou: stră bun, ne cinstite, in capabil, îm păduri, în noda, dez aproba,  re aşeza Clasificare: ...

Taguri: gimnaziu | gramatica | gramatica

Despartirea cuvintelor in silabe si la capat de rand CRATIMA

   DESP ĂRŢIREA     CUVINTELOR   ÎN SILABE ŞI LA  CAPĂT DE RÂND     •  Despărţirea după pronunţare a fost numită    şi  silabaţie fonetică, însă această denumire este improprie...

Taguri: gramatica | cls-V-a | gimnaziu | gramatica

Diftong. Triftong. Hiat (fonetica)

B1FTONG. TRIFTONG. HIAT     DIFTONGUL este grupul de sunete alcătuit dintr-o vocală  şi o semivocală. pronunţate în aceeaşi silabă. Diftongul poate fi:   * urc ător (ascendent), atunci  când este alcătuit din semivocală + vocală:   ...

Taguri: gramatica | gimnaziu | gramatica
Pagina: 1 2 3 4 »