Linia de dialog si de pauza - (punctuatia)8. LINIA DE DIALOG ŞI  DE PAUZĂ (-)  are două   funcţiuni cu totul diferite:
  *linia de dialog indică începutul vorbirii fiecărei persoane care  ia parte la o convorbire:
  - Ce mai faci?
  - Bine, mulţumesc.

*linia de pauză marchează, ca şi alte semne  de punctuaţie, pauza dintre diferitele părţi ale propoziţiei, dintre propoziţii  sau fraze.
  Linia de pauză se foloseşte în  interiorul propoziţiei sau al frazei:

pentru  a   delimita  cuvintele  şi   construcţiile intercalate sau apoziţiile  explicative:
  Cât a ţinut examenul - vreo trei ore - am   avut emoţii  cumplite.

•  pentru a marca intervenţia autorului în  cursul vorbirii directe sau la-sfârşitul ei se pun fie virgule, fie linia de  pauză:
  Hotărât - îmi zisei eu - că va trebui sa  plec imediat.

•  după semnul întrebării sau al exclamării,  când acestea se pun după un pasaj în vorbire directă şi sunt urmate de  intervenţia autorului:
  - Biata de tine! - strigă disperat George.
- Unde pleci? - întrebă iritat George.

  


Taguri: gramatica , cls-V-a , gimnaziu , clasa a-V-a

Titluri asemanatoare