Silaba (fonetica)Silaba este  sunetul (vocala) sau grupul de sunete ce cuprinde în mod obligatoriu o  vocală şi numai una, care se pronunţă cu un singur efort  expirator (printr-o singură deschidere a gurii).
 

După numărul de silabe, cuvintele sunt:
  * monosilabice - formate dintr-o singură silabă:
om, beau, car, ac, fac

*plurisilabice - formate din două sau mai multe silabe:
  du-el; ar-bi-tru; zo-o-lo-gi-e O silabă poate fi alcătuită din:
  -  un  sunet (o vocală):
  o!; a-er; a-le-e; po-e-zi-e;

- două sau mai multe sunete  alăturate ale aceluiaşi cuvânt:
  ca-iet; ca-len-dar

- un cuvânt:
  bar; sar; dar; iar;

- două cuvinte:
  c-ar; să-mi; nu-i;

- un cuvânt şi începutul altui  cuvânt:
  mi-a-run-că;
  - sfârşitul unui cuvânt şi un  alt cuvânt:
  zi-cân-du-şi

- sfârşitul unui cuvânt şi  începutul unui alt cuvânt:
  frun-tea-n-gân-du-ra-tă
  Notă:

*Se observă  că în anumite situaţii, în cadrul silabei respective, se foloseşte cratima  (liniuţa de unire) care este semn ortografic şi marchează rostirea  într-o silabă a părţilor componente ale acestora.


-   uneori, cratima indică şi elidarea (omiterea) unei
    vocale:
    să-ţi------să  îţi
  - alteori, cratima indică doar rostirea într-o  silabă a
  două cuvinte diferite  (două părţi de vorbire diferite):
  c-ar (vrea); s-ar (zice) •* Câteodată, despărţirea  în silabe  coincide  cu cratima fzi-cân-du-ne).  care, în această situaţie, nu marchează  rostirea într-o  silabă, ci  doar pronunţarea împreună a două părţi de  vorbire diferite.

 


Taguri: gramatica , cls-V-a , gimnaziu , clasa a-V-a

Titluri asemanatoare