Kant de Iulian Boldealega morală
deasupra mea.
ca un surâs înflorit caligrafic
în colţul buzelor
ca o sentinţă provizorie
ca o pedeapsă delicată
ca un păianjen rezemat de raza unei stele.
deasupra mea
legea morală.


Alte poezii de Iulian Boldea