Cls-V-aPunctul (punctuatia)

PUNCTUA ŢIA     Punctua ţia este  un sistem de semne convenţionale care au rolul de a marca în  scris pauzele, intonaţia, întreruperea cursului vorbirii. Punctuaţia stabileşte  raporturile logice între cuvinte, grupuri sintactice şi propozi...

Taguri: gramatica | gimnaziu | punctul | cls-V-a | gramatica

Punctul si virgula (punctuatia)

5. PUNCTUL ŞI VIRGULA (;)  este semnul de punctuaţie care marchează o pauză mai mare decât cea redată prin  virgulă şi mai mică decât cea redată prin punct. Punctul şi virgula desparte  propoziţii sau grupuri de propoziţii care formează unităţi rel...

Taguri: gramatica | gimnaziu | cls-V-a | gramatica

Reguli de despartire a cuvintelor in silabe

REGULILE DESPĂRŢIRII CUVINTELOR ÎN  SILABE   1. O CONSOANĂ ÎNTRE DOUĂ VOCALE trece  în silaba următoare;   ma- s ă; pă- d u- r e; u- t i- l i- z a- r e; Această regulă  se aplică şi în următoarele situaţii:   a) dacă înaintea conso...

Taguri: grgramatica | cls-V-a | gimnaziu | gramatica

Semnele ortografice: Cratima si apostroful. Sinereza si Afereza

SEMNELE ORTOGRAFICE     Semnele ortografice sunt înrudite  cu semnele de punctuaţie, uneori acestea fiind folosite şi ca semne  ortografice. Punctul, de exemplu, se foloseşte la abrevieri. Semnele  ortografice propriu-zise sunt:   a) cratima...

Semnul exclamarii (punctuatia)

3. SEMNUL EXCLAM ĂRII (!)  marchează grafic intonaţia frazelor şi a propoziţiilor  exclamative sau imperative. *Semnul exclam ării se notează:   ■  după o propoziţie  exclamativă,   care poate fi complet ă sau eliptică de predicat:...

Taguri: gramatica | cls-V-a | gimnaziu | gramatica

Semnul intrebarii (?) (punctuatia)

2. SEMNUL ÎNTREBĂRII (?)  este folosit în scriere pentru a marca intonaţia ropoziţiilor sau  frazelor interogative.       Se pune semnul întrebării:   ■  după cuvintele, grupurile de cuvinte, propoziţiile  sau frazele care a...

Taguri: gramatica | cls-V-a | gimnaziu | gramatica

Silaba (fonetica)

Silaba este  sunetul (vocala) sau grupul de sunete ce cuprinde în mod obligatoriu o  vocală şi numai una, care se pronunţă cu un singur efort  expirator (printr-o singură deschidere a gurii).   După numărul de silabe, cuvintele sunt:   * monosilab...

Taguri: gramatica | cls-V-a | gimnaziu | gramatica

Virgula (punctuatia)

4. VIRGULA (,) delimitează  grafic unele propoziţii în cadrul frazei şi unele părţi de propoziţie,  stabilind şi raporturile sintactice dintre ele. Virgula marchează grafic  pauzele scurte din vorbire, precum şi intonaţia şi ritmul   vorbirii. a) I...

Taguri: gramatica | cls-V-a | gimnaziu | gramatica
Pagina: « 1 2