Întrebări către o stea de Lucian BlagaStea care subt carul cel mare abia licăreşti
nedumerită-ntre şapte lumini, a cui stea eşti? Eşti steaua lui Verde-mpărat - duhul nemântuit?
Ce sărbătoare scuteşti? Ce ceas împlinit? Aperi un mare mormânt, sau vreo apă vindecătoare?
Păzeşti un norod, o cetate, sau numai o floare? Peste ce suflet, peste ce sfinte recolte
veghezi mistuită subt vinete bolte? De eşti a mea, păzindu-mi anul şi vatra,
n-aruncă nimenea după tine cu piatra?


Alte poezii de Lucian Blaga